Certificering

 

Certificaat agressie regulatie trainer De Jongh training en advies
Certificaat vakbekwaamheid NIKTA agressie regulatie trainer De Jongh training en advies
Certificaat regisseur huiselijk geweld & kindermishandeling Studiecentrum voor bedrijf en overheid
Certificaat eergerelateerd geweld & eerwraak Stichting Manna
Certificaat overspel en hulpverlening Stichting Manna
Certificaat vergeving & counseling Stichting Manna
Certificaat "Helse liefde" Stichting "Helse liefde"
Certificaat gezinsbegeleiding loverboyproblemen Stichting "Helse liefde"
Certificaat signalering psychopathologie bij kinderen & jeugdigen Dr. M. F. Delfos
Certificaat contextuele therapie BJ Brabant
Certificaat vlaggensysteem BJ Brabant
Certificaat fysieke weerbaarheid Bureau Liesbeth van Loon
Certificaat emotional freedom techniques (EFT) Practitioner Balans training Arnhem                               
Certificaat emotional freedom techniques (EFT) Master Balans training Arnhem                                           
Certificaat beroepscode en tuchtrecht Combinatie
Certificaat BrainBlocks  Stephan van de Ven
Certificaat kennis van het bedrijfsbeheer Provinciaal hoger instituut Antwerpen