Leveren van kwalitatief goede zorg

ZorgCoöperatie Brabant vindt het belangrijk dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd. Dat betekent voor ZCB dat de zorg persoonlijk is, afgestemd op de cliënt en zijn of haar omgeving, vanuit een transparante werkwijze en met oog voor de veiligheid van de cliënt en medewerkers. Om dit doel te bereiken heeft de ZorgCoöperatie een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht. De leden die zelf geen extern kwaliteitskeurmerk hebben, maken gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem van de coöperatie. De ZorgCoöperatie ondersteunt hen daarbij én toetst de leden.

Tien leden hebben een eigen extern gecertificeerd kwaliteitskeurmerk en maken gebruik van het daarbij behorende managementsysteem. Zij leggen hierover verantwoording af aan de ZorgCoöperatie.

Voor de overige leden heeft ZCB een koepelcertificaat ISO 9001:2015 behaald in maart 2019 en is dit certificaat jaarlijks en ook weer in 2024 verlengd.

Het koepelcertificaat geldt uitsluitend voor de via ZCB gecontracteerde zorgverlening.

Het ISO keurmerk is gebaseerd op de internationaal erkende ISO 9001-norm en laat zien dat onze leden kwalitatief goede zorg leveren en voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.