Omgaan met agressie

Individuele trainingen richten zich op de hulpvraag van het individu en indien gewenst worden de meest geëigende personen hierbij ook uitgenodigd.Individuele begeleiding richt zich op de hulpvraag van het individu en indien gewenst worden de meest dichtbij staande personen hierbij ook uitgenodigd. Stel dat je als kind of volwassene stoeit met je boosheid en zowel jij, alsook je ouder(s), je vriend(in) en zelfs je school weten zich geen raad meer. Dan richt deze hulpvorm zich in het bijzonder op jou, maar zullen ook evt. je ouder(s) / docent(en) / vriend(in) benaderd worden om diverse malen aan te sluiten.


“VolgensTommie” behalen we enkel en alleen op deze wijze het gewenste resultaat!


Dit kan zowel thuis als op locatie plaats vinden met een frequentie van 1 of 2 maal per week à 2 uur. Belangrijk is dat we samen een prettige wijze vinden waarin deze hulpvorm plaats vindt. Deze kan afgestemd worden op je hobby zoals bijvoorbeeld basketballen. We zoeken samen een locatie alwaar jij je prettig voelt om de training te volgen: thuis, een sporthal of op school.

We starten de trainingen met een kennismakingsgesprek waarin geluisterd wordt naar jouw verhaal en hulpvraag. Vervolgens maken we een stappenplan, waarin we constructief werken aan jouw hulpvraag. Dit doen we middels gespreksvormen, alleen en / of evt. met je ouder(s) / docent(en) / vriend(in).

Ook maken we gebruik van videoreflectie-opdrachten, zodat jij leert omgaan met je boosheid!

  • Voor jongeren en volwassenen (M/V)
  • Systeemgericht (ouders, partner, etc.)
  • Thuis of op locatie
  • 1 of 2 maal per week 2 uur
  • Nazorg mogelijk